sita2

Kategoritë e mëposhtme të informacionit, vijnë si game e produkteve të SITA.

Çmimet E Tregjeve

spacer

 

 

ANALIZA

Produkte Ushqimore

Çmime me te fundit te produkteve udhqimore nga Tregu i shumices se Tiranes.

Rasat kermilli + teknologji e ritjes ne ferme bio - 20 EURO / kg

Shes
Produkti: Rasat kermilli + teknologji e ritjes ne ferme bio
Çmimi: 20 EURO / kg
Sasia: 500 kg/ ha
Pershkrimi: Kompania POLIMPEX shpk, perfaqesuese eksluzive per Shqiperine e kompanive franceze, ofron teknologjine e ritjes se kermillit bio, rasat kermilli te perzgjedhur materiale ndihmese si dhe kontrata afatgjata per blerjen e prodhimit.Siperfaqia minimale e keshilluar: 1 ha , fushe ose koder, e vaditshme.
Te dhenat e kontaktit
Ofertuesi: POLIMPEX SHPK
Telefon: 0692231449
Email: izopo06@gmail.com
Adresa: Autostrada Tr-Dr, Zona e Kasharit, prapa OLIM.